Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student SAKURAMale/Vietnam Groups :icondesgin-anime-sakura: Desgin-Anime-Sakura
 
Recent Activity
Deviant for 6 Months
Needs Core Membership
Statistics 97 Deviations 2,130 Comments 5,884 Pageviews
×
0b711c967c2b248fc6f56d9d36eb7c83 by KL-Lam

Lucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesire
- Ya ~ >~< Vâng :v Theo phong trào :v 
- Hôm nay tớ hi sinh 100point ; - ; cho mấy bạn chơi trò này ; - ; 
Lucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesire

YÊU CẦU

; - ; Hic hic. . . ; - ;
Fav JN này ; - ; 
; - ; Coment link JN đó ở dưới JN này ; - ; 
Lucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesire

GIẢI THƯỞNG

First place : 60 point . - . 
-
-
-
 Second place : 20 point . - . 
-
-
-
Third place: 10 point . - . 
- Và có 5 bạn nhận được 2 point . - . 
Lucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesire

CÁCH CHỌN NGƯỜI THẮNG

- Tớ chỉ cho 50 số . - . tương ứng với 50 người :v
- . - . Và tớ sẽ bốc thăm nhờ vào trò chơi :v - 
Lucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesire
- Chốt vào ngày 2/5 . - . hơi sớm nhỉ ? . - .
3880fa759942c8277585b7ef94edce59 by KL-LamdeviantID

KL-Lam
SAKURA
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
Interests

Donate

KL-Lam has started a donation pool!
649 / 1,000

DONATE POINT PLEASE~
Can you give me a little point? I need point. If my art is good, please give me some point ~? ------------------------------------------------
If you donate for me:
5 points: 1 watch + 1 fav
10 points: 1 watch + 2 fav + 1 llama
15 points: 1 watch + 5 fav + 1 llama
20 - ... points: 1 watch + 10 fav + 1 llama
Hihi :'))


You must be logged in to donate.
:iconlisa-yunoka::iconanutdraws::iconeniminemoe::iconchikae-cucheo::icongoldpoints::icondahub::iconlisa-yunoka::icondahub::iconlisa-yunoka::icondahub:

Activity


HAPPY BIRTHDAY TO Nee Phong cucheo
HAPPY BIRTHDAY to :iconphongchimte:
Hihi <'3 Mặc dù chúc hơi sớm nhưng vì mai em đi thi rồi nên . . . ;; - ;; -
- Hic..hic ; - ; [ chấm nước mắt ] ; - ; cát bay vào mắt em rồi ;; ^ ;;
- ;; v ;; Chúc nee càng xinh Trai ;; v ;; học giỏi ; v ; design càng đẹp ;; v ; -
- Cần psd thì nói em nhé ;;v;; em send <'33 -
- Nee làm công của em đi 'A' ;; v ;; -  
Loading...
0b711c967c2b248fc6f56d9d36eb7c83 by KL-Lam

Lucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesire
- Ya ~ >~< Vâng :v Theo phong trào :v 
- Hôm nay tớ hi sinh 100point ; - ; cho mấy bạn chơi trò này ; - ; 
Lucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesire

YÊU CẦU

; - ; Hic hic. . . ; - ;
Fav JN này ; - ; 
; - ; Coment link JN đó ở dưới JN này ; - ; 
Lucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesire

GIẢI THƯỞNG

First place : 60 point . - . 
-
-
-
 Second place : 20 point . - . 
-
-
-
Third place: 10 point . - . 
- Và có 5 bạn nhận được 2 point . - . 
Lucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesire

CÁCH CHỌN NGƯỜI THẮNG

- Tớ chỉ cho 50 số . - . tương ứng với 50 người :v
- . - . Và tớ sẽ bốc thăm nhờ vào trò chơi :v - 
Lucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesireLucky Clover by toxicdesire
- Chốt vào ngày 2/5 . - . hơi sớm nhỉ ? . - .
3880fa759942c8277585b7ef94edce59 by KL-Lam- mình đăng tus mình nói bạn khác -__- ứ nói bạn nhé -_- bạn nhột ? -_- ừ -_- bạn nhột vcl ý -_- làm như mình đây del nhột -_- lúc đầu mình ứ biết bạn khoá acc nhé -_- mình del giả nai đâu -_- Cái bạn trẻ trâu watch với mình kia kìa -_- thấy bạn ấy bị war nhiều nên khoá acc mình mới đăng tus nói bạn ý -_- bộ bạn xài 2 acc rồi phát nhột khi thấy mình đăng tus và tưởng nói về bạn ? -_- đcm bạn ý -_- Còn một bạn ám chỉ mình nữa ha -_- bạn làm như minh là thần thánh hay sao mà biết mình ám chỉ bạn kia ? -_- như lúc đầu nói mình del ám chỉ bạn kia nhé -_- mình ám chỉ bạn khác -_- Nói sao thì nói -_- bé này không muốn gây war -_-  
Hihi 3'n bạn khoá acc vì sợ ngt lật bộ mặt của bạn ra :'))  ?

Commissions

Signature
You want an art like this? 
I'll make you an art like this.
Do not hesitate any Commissions request of tui pls ~ 
You only need to donate 10 points 
Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji  Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji 
Bạn muốn một art như thế này không?Emoji06 
Tôi sẽ làm cho bạn một art như thế này Emoji06 
Đừng chần chừ gì và hãy request commissions của tui đi Emoji02 
Bạn chỉ cần donate tui 10 points thôi Emoji02 
. P/S : Mấy thím hãy vào bảng Donate point mà nộp số point đó ;-; Và check note thông báo cho tui biết nhé ~ <'3 
Scrapbook
You want an art like this? 
I'll make you an art like this.
Do not hesitate any Commissions request of tui pls ~ 
You only need to donate 10 points 
Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji  Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji 
Bạn muốn một art như thế này không?Emoji06 
Tôi sẽ làm cho bạn một art như thế này Emoji06 
Đừng chần chừ gì và hãy request commissions của tui đi Emoji02 
Bạn chỉ cần donate tui 10 points thôi Emoji02 
. P/S : Mấy thím hãy vào bảng Donate point mà nộp số point đó ;-; Và check note thông báo cho tui biết nhé ~ <'3 
Iggy
You want an art like this? 
I'll make you an art like this.
Do not hesitate any Commissions request of tui pls ~ 
You only need to donate 20 points 
Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji  Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji Shooting Star Emoji 
Bạn muốn một art như thế này không?Emoji06 
Tôi sẽ làm cho bạn một art như thế này Emoji06 
Đừng chần chừ gì và hãy request commissions của tui đi Emoji02 
Bạn chỉ cần donate tui 20 points thôi Emoji02 
. P/S : Mấy thím hãy vào bảng Donate point mà nộp số point đó ;-; Và check note thông báo cho tui biết nhé ~ <'3 

Comments


Add a Comment:
 
:iconizka-197:
izka-197 Featured By Owner 2 days ago
hi :wave: thanks for the watch! :happybounce:
Reply
(1 Reply)
:iconcassyhattori63:
Cassyhattori63 Featured By Owner 2 days ago  Professional General Artist
Thanks so much for the watch! Miki Emoticon - Smile 1 (Resize) 
Reply
(1 Reply)
:iconlukalipt:
Lukalipt Featured By Owner 2 days ago  Hobbyist Interface Designer
Thank you for the Favorites Icon 3D & for the Added to my devWatch!, & nice work with you'r creations. Keep it up`
Reply
(1 Reply)
:iconsaramegurine120:
Saramegurine120 Featured By Owner 6 days ago
ghé thím :v
Reply
(1 Reply)
:iconjm-houta:
JM-Houta Featured By Owner 6 days ago  Student Interface Designer
- Qua cưng nà, cho gặm cái nhá. <3
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: